Betaalbare duurzame woningen voor kleine huishoudens

Kompakt Huis is een klein betaalbaar huis in de strijd tegen de woningnood. Gericht op eenpersoons- en tweepersoonshuishoudens zoals starters en alleenstaanden.

Uitgangspunt is een geprefabriceerde woning van hout op een betonnen fundering met een uitzonderlijk korte bouwtijd. Dat zijn de bouwstenen. Samen kunnen we de invulling bepalen. Het eerste ‘hofje’ met 8 Kompakt Huizen is gerealiseerd in de ecowijk Lanxmeer in Culemborg. Deze woningen zijn gerealiseerd naar een ontwerp van architectenbureau Filip Mens.

Duurzaam wonen met gelijkgestemden

Wonen in een Kompakt Huis is genoegen nemen met weinig ruimte, waarbij financiële vrijheid, een kleine ecologische footprint en wonen met gelijkgestemden centraal staat. Wonen in een Kompakt Huis is samenwonen in woningen met een afgestemde architectuur, maar wel met ruimte voor diversiteit. Bewoners delen en onderhouden de gezamenlijke tuin en omgeving.

Kompakt Huis voldoet aan het Bouwbesluit voor nieuwbouw

Vaak wordt een kleine woning in de volksmond een ‘tiny house’ genoemd. Maar officieel is een tiny house een huis op wielen dat verplaatsbaar is. Veelal staat een tiny house op braakliggend terrein met als doel tijdelijke bewoning. Kompakt Huis daarentegen voldoet aan het Bouwbesluit en heeft alle kenmerken van een volwaardige nieuwbouwwoning. En is dus geen tiny house maar is, zoals wij het noemen, een Kompakt Huis. Kleine woningen die inpasbaar zijn in zowel een bebouwde als een groene omgeving. Kompakt Huis is ideaal voor kleinere kavels die zich minder goed lenen voor grootschaliger woningbouw.

Keuzemogelijkheden in indeling en verschijningsvorm

De woning kan door de bewoner en opdrachtgever individueel worden uitgebreid met een aantal opties. Zoals een veranda (met en zonder berging), een dakkapel of verlenging. De woningen kunnen per twee of geschakeld worden gerealiseerd. Uiterlijk van de gevel-en dakafwerking kan worden aangepast aan de esthetische wensen en randvoorwaarden.

Goede energetische prestaties en een kleine ecologische voetafdruk

Alle huizen krijgen standaard 6 zonnepanelen op het dak. Verwarming (lage temperatuur, vloerverwarming) van de woningen en de warmwater voorziening vindt plaats d.m.v. een warmtepompboiler geholpen door een douche warmte terug win unit. Deze duurzame compacte woningen hebben daardoor een kleine ecologische voetafdruk en zijn klaar voor de toekomst.

Korte bouwtijd en gemaakt in onze eigen Prefab Fabriek

Houten modules, wandelementen en kozijnen worden in onze eigen Prefab Fabriek in Culemborg geproduceerd en geassembleerd. Dat geldt ook voor het grootste deel van de installaties, voor toilet en badkamer. Dit verkort de bouwtijd, vermindert het aantal verkeersbewegingen, verhoogt de productkwaliteit en is daardoor dus een stuk duurzamer.

Samen een Kompakt Huis realiseren? Benieuwd naar de mogelijkheden?

Ben je op zoek naar een betaalbare duurzame woning specifiek gericht op eenpersoons – en tweepersoonshuishoudens zoals starters en alleenstaanden? Neem contact op met Teun van Laarhoven van de Prefab Fabriek. Hij denkt graag met je mee over invulling en de plaatsing van woningen. Je bent ook altijd van harte welkom voor een rondleiding door onze fabriek en om een Kompakt Huis te bezoeken in Culemborg.

De Kompakt Huis oplossing is gericht op bouwen in eigen beheer.

Eerste Kompakt Huizen gerealiseerd in Culemborg

De eerste acht Kompakt Huizen zijn gerealiseerd in Culemborg. Deze woningen zijn gebouwd in eigen beheer in opdracht van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Als bouwbedrijf hebben we samen met de architect, Bouwen In Eigen Beheer en de Gemeente Culemborg veel ervaring opgedaan in het realiseren van woningen in opdracht van een particulier collectief. Graag delen we onze kennis met andere gemeenten en deze ervaring kunnen we als blauwdruk gebruiken bij nieuwe projecten.

Aanpak Gemeente Culemborg

De gemeente Culemborg vond het belangrijk dat er op het perceel kleine, betaalbare woningen zouden worden gerealiseerd. De gemeente heeft een grondtarief gehanteerd passend bij de betaalbare woningen. De Kompakt huizen voldoen aan het Bouwbesluit en zijn zelf bij deze lagere budgetten zoveel mogelijk energieneutraal en circulair.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

De woningen in Culemborg zijn in eigenbeheer ontwikkeld door te werken met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De groep Particulieren heeft zich verenigd in een rechtspersoon om samen (collectief) als opdrachtgever op te treden voor het hele project.

Bouwen In Eigen Beheer (BIEB)

Het intensieve proces van groepsvorming, regelwerk, opdoen van kennis en maken van keuzes wordt begeleid door mensen van BIEB. Dit is een bedrijf met meer dan 35 jaar ervaring in het begeleiden van Bouwen in Eigen Beheer. De leden van de vereniging, de architect, de Prefab Fabriek en de procesbegeleider hebben gedurende de realisatie van het project contact en overleg met de gemeente Culemborg, de werkgroep in de wijk, de naaste buren en de provincie Gelderland.

Bewoners zijn duurzaam, betrokken en ondernemend

Doordat de bewoners overal bij betrokken zijn en door samen te ontwikkelen en keuzes en opties op elkaar af te stemmen, ontstaat er een schaalvoordeel en worden de woningen goedkoper. Boven al leren toekomstige buren elkaar al kennen, omdat een dergelijk proces gepaard gaat met vergaderingen, workshops en buurtbarbecues. Kortweg ken je je buren dus al voordat je er woont. Bovendien is een welhaast direct gevolg van gezamenlijk bouwen, dat ook al aan het collectief beheer van woningen en woonomgeving gedacht wordt, wat de duurzaamheid van de nieuwe buurt een belangrijke impuls geeft.

Menu