HOME is een een gasloze, luchtdichte en circulaire woning.
Ideaal voor woningcorporaties en projectontwikkelaars.

HOME is een betaalbare geprefabriceerde houten woning gericht op de midden en sociale huur.

HOME staat voor ‘House Of Modulair Elements’ en is een gasloze, luchtdichte en circulaire woning. Door een enorm tekort aan woningen is slim en snel bouwen nodig. Met onze modulaire HOME woning kunnen we in korte tijd volwaardige woningen produceren en plaatsen. Naast het woningtekort is deze oplossing uitermate geschikt als levensloopbestendige woning en ideaal voor kleine huishoudens. Klein wonen vervult een belangrijke functie in de woningmarkt. Het aantal eenpersoonshuishoudens groeit namelijk enorm.

Voordelen van prefabriceren: snel bouwen en minimale overlast voor bewoners

Alle ‘HOME’ woningen bestaan uit vaste houten modules die in onze Timmer Fabriek en Prefab Fabriek worden gemaakt. De modulaire bouwdelen worden op de bouwplaats gekoppeld en gestapeld waardoor er snel gebouwd kan worden met minimale overlast voor de omgeving. 

Een duurzame en energiezuinige woning

De woningen worden voor bijna 100% circulair gebouwd met zowel duurzame als milieuvriendelijke materialen. Hierdoor hebben de woningen een geringe CO2 voetprint. De HOME woningen worden luchtdicht gebouwd, optimaal geïsoleerd en koudebruggen zijn tot een minimum beperkt. De installaties bestaan uit een warmtepomp, voor verwarming en warm tapwater. En daarnaast krijgen alle woningen voldoende zonnepanelen om te voorzien in hun eigen behoefte.

Gezonde woning met voldoende daglicht voor bewoners

De HOME woningen hebben allen voldoende daglicht in de verblijfsruimte voor de bewoners.  Ze worden voorzien van een geruisloos CO2 gestuurd ventilatiesysteem. Dat zorgt voor toevoer van verse lucht die op de juiste temperatuur wordt gebracht door de afvoer van oude lucht. Hierdoor blijft de woning gezond.

Een oplossing voor sloop- en nieuwbouwprojecten

Onze HOME is zeer geschikt voor sloop- en  nieuwbouwprojecten, omdat we na de sloop van huidige woningen weinig tijd nodig hebben om de geprefabriceerde houten woningen te realiseren. Hierdoor is de periode van huurderving korter.

Samen een HOME realiseren?

Omdat we de woningen modulair opbouwen is vrijwel alles mogelijk en bespreekbaar. Samen bepalen we de modules die nodig zijn voor het bouwen van jouw Home woning. Benieuwd naar de mogelijkheden van onze HOME? En wat de verschillende opties zijn? We nemen ze graag met je door. Neem contact met ons op.

Een modulaire en duurzame prefab-woning uit onze eigen fabriek

Een volwaardige energiezuinige 'nul-tredenwoning'.

Volwaardige woning uit onze eigen fabriek

Home is een modulaire en duurzame prefab woning uit onze eigen fabriek. Een oplossing waarin ervaring, engineering, productie en realisatie samenkomen. De woning voldoet in zijn geheel aan de eisen die gesteld worden aan woningen met een permanente functie, conform Bouwbesluit 2012. De woning is hiermee geen ‘tiny house’, maar een compacte en duurzame woning die geschikt is voor verhuur door zakelijke partijen en woningcorporaties.

Levensloopbestendig en energiezuinige ‘nul-tredenwoning’

Het levensloopbestendig maken van een woning is meer dan het plaatsen van een traplift of het weghalen van drempels in een woning. Bij onze HOME woningen houden we in het ontwerp rekening met de veranderende behoeften van een gebruiker. Met onze modulaire basis kun je gaandeweg de woning naar wens aanpassen. De voet van de woning bestaat uit een geïsoleerde betonnen vloer op een strokenfundering. Hiermee creëren we voldoende massa voor een constante temperatuur in de woning. Dit type vloer leent zich uitstekend voor een zeer energiezuinige laag-temperatuur vloerverwarming. Het bijkomend voordeel van een betonnen vloer ten opzichte van het equivalent in hout, is dat de vloer nagenoeg op maaiveldhoogte kan worden aangelegd, waardoor een ‘nul-tredewoning’ eenvoudig realiseerbaar is.

Prestaties HOME
 • Woning met een permanente functie
 • Geschikt voor verhuur door woningbouwcorporaties
 • Houten casco heeft lage ecologische voetafdruk
 • Minder stikstofuitstoot door prefabricage
 • In hout wordt CO2 opgeslagen
 • Zeer maatvast door onze CNC machines
 • Zonder grote ingrepen energieneutraal (EPC=0) te maken
Kenmerken en voordelen

Modulair bouwen kent vele voordelen en mogelijkheden. Hieronder de 8 belangrijkste van onze HOME op een rij:

 • Volwaardige woning
 • Eenvoudig uit te breiden
 • Levensloopbestendig
 • Vaste modules
 • Breedte van de woning is vrij
 • In diepte is de woning vanaf 7,20 meter vrij uitvoerbaar, in veelvouden van 1,20 meter.
 • Verschijningsvorm is naar wens aanpasbaar
 • Kwaliteit door ervaring
Eigen productie en ervaring verhogen kwaliteit

Modules, wandelementen en kozijnen worden in onze eigen fabriek geproduceerd en geassembleerd. Dat geldt ook voor het grootste deel van de installaties, voor toilet en badkamer. Dit verkort de bouwtijd, vermindert het aantal verkeersbewegingen en verhoogt de productkwaliteit. De Van Dillen Bouwgroep heeft de afgelopen jaren een ruime ervaring opgebouwd met het ontwerpen, engineeren, vervaardigen en plaatsen van houten prefab woningen en gebouwen. Van Sustainer Homes tot de, in december 2020 opgeleverde, eerste houten school van Utrecht.

Menu